تاریخ : جمعه، 2 شهريور ماه، 1397
موضوع : ادبیات,فلسفی

حرف حساب

ما بی تربیت نیستیم

 تربیت داریم

منتها صلاح نمیبینیم

ازش استفاده کنیم.


منبع این مقاله : :وبسایت شخصی هوشمند عزیزی
آدرس این مطلب : http://hooshmand55.ir/2010/اخلاق:هوشمند/