تاریخ : جمعه، 2 شهريور ماه، 1397
موضوع : ادبیات,فلسفی

حرف حساب

پیرشدن به سن نیست به این است که :

ورزش نکنی، کتاب نخوانی

عاشق نشوی، هدیه ندهی …

محبت نکنی …

محبت نگیری، مهمانی نروی

پیری به سن نیست

به کیفیت دل است !


منبع این مقاله : :وبسایت شخصی هوشمند عزیزی
آدرس این مطلب : http://hooshmand55.ir/2006/اخلاق:هوشمند/